Lichtenfels - Radnice

Radnice ve městě Lichtenfels postavená v letech 1742-1743 Justusem Heinrichem Dientzenhoferem podle vlastních plánů

Barokní radnici v Lichtenfelsu, městě v hornofranckém okrese Lichtenfels v Bavorsku, postavil v letech 1742-1743 Justus Heinrich Dientzenhofer podle vlastních plánů.

Detailní informace

Historie

Barokní radnice byla zřejmě až třetí stavbou radnice v Lichtenfelsu, městě v hornofranckém okrese Lichtenfels v Bavorsku. První radnice byla postavena pravděpodobně kolem roku 1400. Druhá radnice, pozdně středověká hrázděné budova, byla kvůli zchátralosti zbořena v roce 1740.

Barokní radnici postavil v letech 1742-1743 Justus Heinrich Dientzenhofer podle vlastních plánů na místě původní. Stavebníkem byl kníže-biskup Friedrich Karl von Schönborn.

Radnice stojí na náměstí volně po všech stranách, je dominantou města a chráněnou architektonickou památkou.

Radnici zdobí pískovcové erby nad vchody. Na delší straně je oficiální erb majitele budovy a pozemků, bamberského knížete-biskupa Friedricha Karla von Schönborna. Na příčné straně je starý městský erb, jak jej město mělo od 14. století. Později byl do městského znaku přidán meránský lev.

Budova po sekularizaci počátkem 19. století připadla Bavorskému království a teprve později se stala majetkem města.

Architektura

Radnice je dvoupatrová omítnutá budova s valbovou střechou a patnácti krát pěti okenními osami s nárožními pilastry a vysokou střechu. Střed budovy je zvýrazněn heraldickou kartuší.

Současnost

V současné době se v budobě nachází městský úřad Lichtenfels.

Majitelé / uživatelé

Stadt Lichtenfels
Tel.: 09571 795-0
E-mail: rathaus[ZAVINÁČ]lichtenfels[TEČKA]de
www.lichtenfels.de
27. července 2023