Amberg - Jezuitská kolej

Jezuitská kolej stavěná od roku 1665, severní křídlo postavené podle projektu Georga Dientzenhofera v letech 1683-1689, dokončené po smrti Georga bratrem Wolfgangem Dientzenhoferem

První jezuité přišli do Ambergu v roce 1621. Areál jezuitské koleje v blízkosti kostela sv. Jiří začali jezuité stavět v roce 1665 podle projektu Wolfganga Hirschstettera. Stavba severního křídla byla zahájena v roce 1683 podle projektu Georga Dientzenhofera. Po jeho předčasné smrti 2.2.1689 byla stavba koleje v témže roce dokončena Wolfgangem Dientzenhoferem.

Detailní informace

Historie

Po porážce kurfiřta Fridricha V. Falckého v bitvě na Bílé Hoře u Prahy 8. listopadu 1620 připadla Horní Falc Bavorsku a byla rekatolizována. První jezuité přišli do Ambergu roku 1621 v doprovodu bavorských vojsk, kde jim byla roku 1624 přidělena farnost kostela sv. Jiří. V roce 1626 jezuité založili gymnázium, provizorně v prostorách bývalého františkánském klášteře v Ambergu, kde fungovalo až do návratu františkánů v roce 1627.

 V roce 1629 dostali jezuité faru u kostela sv. Jiří, získali několik městských domů, zrušili starý hřbitov a v roce 1630 zbořili starý kostel svatého Ulricha, ale na stavbu koleje a gymnázia mohli pomýšlet až po třicetileté válce.

Třípatrový čtyřkřídlý areál jezuitské koleje dlouhé 165 m začali pro jezuity stavět v roce 1665 stavitelé Wolfgang Hirschstetter, Georg Hagn a Andrease Wels starší. V letech 1665-1669 bylo postaveno jižní křídlo s vnitřním dvorem s přízemními arkádami. Gymnázium bylo postaveno v roce 1672-1674.

Severní křídlo koleje bylo postaveno podle projektu Georga Dientzenhofera v letech 1683-1689. Stavbu po Georgově předčasné smrti 2.2.1689 dokončil v témže roce Wolfgang Dientzenhofer, který současně dokončil i přístavbu západního křídla.

Kolej sloužila jako gymnázium i kněžský seminář. V letech 1722-1865 bylo ke gymnáziu připojeno lyceum s filozofickou a teologickou sekcí. Jezuité se o kostel a kolej svatého Jiří starali až do zrušení jezuitského řádu v roce 1773. V 18. století navštěvovalo gymnázium přes 300 gymnazistů a na lyceu bylo zapsáno 100 kandidátů filozofie a teologie.

Po zrušení řádu jezuitů předal kurfiřt Karel Theodor celý majetek jím založenému Velkopřevorství bavorských maltézských rytířů v prosinci 1781 a budovy jím byly obsazeny 30. srpna 1782.

Až do sekularizace využíval jezuitskou kolej Maltézský řád, proto se budovy jezuitské koleje dodnes nazývají "maltézské budovy". V roce 1806 přešel komplex do vlastnictví státu a do roku 1926 v něm mimo jiné sídlilo dnešní Erasmusovo gymnázium Amberg.

Ke gymnáziu byl přidružen státní fond Studienseminar, od 70. let 20. století ve spolupráci s internátem Gymnázia Maxe Regera. Tato spolupráce byla ukončena v září 2013 a nadace prodala budovu soukromému investorovi.

Architektura

Na severu tvoří kolej třípodlažní čtyřkřídlý komplex se sedlovými střechami, ozdobnými štíty, prolamovaným rámováním vnitřního dvora, jižním křídlem s přízemními arkádami a bývalým gymnáziem v severním křídle. Na jihu se rozkládá třípodlažní budova se sedlovou střechou, okenními stříškami, pilastrovými portály a nárožní budovou s trpasličími a ozdobnými štíty. Touto přístavbou vznikla 160 m dlouhá fronta budov, která objekt uzavírá od města.

Celá stavba se skládá z řídce strukturovaných budov, z nichž pouze přístavbové křídlo je bohatěji řešeno s majestátními portály, různými okenními rámy v patrech a volutovými štíty. Na straně nádvoří se nachází arkýř se zakřivenou helmicí.

Vnitřní výzdoba

První vybavení sborového sálu v přístavbě navrhl fráter Johann Hörmann. Sál doplňuje kazetový strop z let 1676-1678 o ploše 585 m² a olejomalba Zvěstování Panny Marie v kruhovém středovém poli, kterou daroval Praeses Rapp. Kazatelna s vyobrazením archanděla Michaela na zvukovém víku byla zhotovena v roce 1693. K vybavení patří varhanní kruchta a portály. Mezi okny jsou rozměrné obrazy, včetně šesti vyobrazení Mariina života od Johanna Kaspara Singa, které byly pořízeny v roce 1707.

Kolem roku 1764/1766 byla oltářní stěna přepracována do bohatých rokokových forem. Při tom byl doplněn konkávní šestisloupový rederos se starším oltářním obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Caspara de Crayer, pořízeným v roce 1672, a oratoře vyřezávané Leonhardem Bacherem s verzí (odkrytou v roce 1953) od Andrease Zellnera. Pět velkých postav Panny Marie Neposkvrněné a svatých Anny, Josefa, Jáchyma a Jana Evangelisty vytepal do stříbra Heinrich Mannlich před rokem 1698.

Ve východním křídle se nachází knihovna, od roku 1826 Amberská zemská knihovna. První budova knihovny z roku 1682 byla v letech 1726/1727 rozšířena a částečně upravena. Podlouhlá nízká místnost je uzavřena zrcadlovým stropem s lunetovými uzávěry a je zdobena listovou a stuhovou štukovou výzdobou s figurálními složkami ze světa studia.

Stropní malby od Johanna a Otto Gebhardových z roku 1726 zobrazují Adama a Evu u stromu poznání, Ježíše mezi zákoníky (signováno) a Zázrak o Letnicích. Po přemalování v letech 1903/1904 byl stav z roku 1726 obnoven v letech 1980-1990. Štukatury jsou připisovány Jacopu Appianimu.

Zařízení se skříněmi zdobenými chrupavkami a ovocnými šňůrami pochází z doby kolem roku 1680. Pozoruhodná je knižní sbírka, jejíž část je původní a byla sestavena ze sekularizovaných klášterů v Horní Falci; některé knihy jsou stále v původním systému třídění.

Jídelna v severním křídle má kazetový strop, portál, obložení stěn a umyvadlo, které navrhl Johann Hörmann v letech 1687/1688. Rekreační sál nad ním má jednodušší kazetový strop. Dřevěná postava Panny Marie na půlměsíci z doby kolem roku 1500 byla v roce 1959 přemalována.

 

Současnost

V současné době se v prostorách bývalé koleje nachází bytové a kancelářské prostory, či Provinzialbibliothek Amberg.

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.4443719N, 11.8507483E
Jezuitská kolej