Amberg - jezuitská kolej

První jezuité přišli do Ambergu roku 1621 v doprovodu bavorských vojsk, kde jim byla roku 1624 přidělena farnost kostela sv. Jiří. V roce 1629 dostali jezuité faru u svatého Jiří, získali několik městských domů, zrušili starý hřbitov a v roce 1630 zbořili starý kostel svatého Ulricha, ale na stavbu koleje a gymnázia mohli pomýšlet až po třicetileté válce. Komplex dlouhý 165 m začal stavět v roce 1665 Wolfgang Hirschstetter, od roku 1683 jej budoval Georg Dientzenhofer a v roce 1689 jej dokončil Wolfgang Dientzenhofer.
Detailní informace