Bibra Heinrich Karl

Pobočník bamberského biskupa Lothara Franze von Schönborna, stavitel Paláce Bibra

Heinrich Karl Freiherr von Bibra, též Karl Siegmund (* 20. února 1666; † 11. ledna 1734 ve Forchheimu) byl velitelem pluku franského okresního dragounského pluku z let 1691/92 a dosáhl hodnosti Generalfeldmarschalleutnant.

Heinrich Karl Freiherr von Bibra pocházel z durynsko-francouzského šlechtického rodu von Bibra. Byl ženatý s Marií Johannou Theresií, rozenou von Eyb (1684-1771). Heinrich Karl a jeho tři bratři, kteří v roce 1698 ještě žili, včetně Georga Friedricha, Christopha Erharda a Johanna Ernsta, obdrželi od císaře dědičný císařský baronský diplom.

Heinrich Karl přešel z nizozemských služeb do franského hrabství pod markraběte Christiana Heinricha. Jako nástupce svého bratra Christopha Erharda převzal bamberskou rotu, a podléhal tak bamberskému knížeti-biskupovi Lotharu Franzi von Schönborn.

Heinrich Karl von Bibra zastával jako pobočník bamberského biskupa Lothara Franze von Schönborna řadu civilních úřadů v rámci biskupství. V roce 1711 byl jmenován tajným radou, v letech 1715-1717 byl vrchním hofmistrem v úřadu Scheßlitz a konečně v roce 1717 se stal hofmistrem a velitelem pevnosti Forchheim. 1721 získal bamberský dědičný podmaršálský úřad a jako rodinný starší se v roce 1727 stal také dědičným podmaršálem ve Würzburgu.

Heinrich Karl von Bibra se oženil s Marií Johannou Theresií rozenou von Eyb (* 1685). Byla neteří eichstättského knížecího biskupa Johanna Martina von Eyb (1630-1704) a tetou freisingského pomocného biskupa Franze Ignaze Alberta von Werdenstein (1697-1766).

Jejich syn Heinrich von Bibra (1711-1788) se stal fuldským knížecím biskupem.