Mariánské Lázně - Zámeček Hamrníky

Zámeček s areálem hospodářského dvora a parku vybudovaný v letech 1706-1708 na základech vyhořelého původního dvora podle plánů Kryštofa Dientzenhofera pro klášter Teplá

Na místě dnešního zámečku stával hospodářský dvůr s železným hamrem. Záznam z roku 1657 uvádí existenci svobodného dvora na Kosím potoce, zvaného Froschhammer. V letech 1706-1708 byl postaven dnešní dvůr se zámečkem (zvaný Villa Hammerhoviana) v jihovýchodním cípu dvora, hospodářskou budou, stodolou, chlévy a parkem pro mnichy z kláštera Teplá podle projektu Kryštofa Dientzenhofera. Jako polír na stavbě působil Wolfgang Braunbock, Kryštofův spolupracovník. 

 

Szczegółowe informacje

Historia

Hamrníky je část města Mariánské Lázně v okrese Cheb. Nachází se na jihozápadě Mariánských Lázní.

Na místě dnešního zámečku stával hospodářský dvůr s železným hamrem. Záznam z roku 1657 uvádí existenci svobodného dvora na Kosím potoce, zvaného Froschhammer. Před třicetiletou válkou patřil Janu Kryštofu Rabicarovi z Drmoul. Během války jej získal Jiří Kryštof Daniel Froschhammer a od něho premonstrátský klášter Teplá v roce 1665 za 3000 zlatých.

Dvůr byl tehdy po požáru a klášter Teplá nechal na jeho místě postavit nový dvůr. V něm se v srpnu 1697 léčil opat kláštera Teplá Raimund Vilfert I., který nechal dovážet tzv. „chebskou“ vodu z míst, kde byly později založeny Františkovy Lázně.

V roce 1706 byl zámeček se dvorem zničen požárem kynžvartských lesů. V letech 1706-1708 byl postaven dnešní dvůr se zámečkem (zvaný Villa Hammerhoviana) v jihovýchodním cípu dvora, hospodářskou budou, stodolou, chlévy a parkem pro mnichy z kláštera Teplá podle projektu Kryštofa Dientzenhofera. Jako polír na stavbě působil Wolfgang Braunbock, Kryštofův spolupracovník.

Nově vystavěný zámeček byl určen k rekreaci tepelských premonstrátů a byly zde prováděny i léčebné kúry. V zámečku bývaly koupelny a k léčení se používalo již místních minerálních pramenů. Opat Ambrož kolem roku 1750 zamýšlel dovést minerální vodu ze slaného pramene (Ferdinandův) do zámečku dřevěným potrubím.

Zámeček Hamrníky tak lze označit za nejstarší lázeňskou budovu v Mariánských Lázních.

Zámeček později sloužil jako výletní místo lázeňských hostů z Mariánských Lázní, či jako oblíbená restaurace. V letech 1832-1835 byla realizována rozsáhlá parková úprava i mimo areál dvora.

Po roce 1948 se majitelem zámečku staly Státní statky. V 90. letech 20. století přešel zámeček s dvorem do soukromých rukou a chátral. Postupně se přilehlé stavby začaly bortit a 30. července 2007 zámeček, opuštěný a obývaný pouze bezdomovci, vyhořel. Během požáru a jeho hašení došlo k definitivnímu zániku stropních maleb.

Architektura

Zámeček je trojkřídlá jednopatrová stavba tvořící jižní roh čtyřúhelníkového dvora. Jednotlivá křídla mají po třech oknech, jsou dělená kordonovou římsou a s nárožní bosáží. V hlavním křídle je jednoduchý portál se stlačeným obloukem a dvěma nikami po stranách. Architektura průjezdu je bohatě členěná. Střecha je tašková s vikýři. Krytina ostatních budov je eternitová. Na levém křídle dvora od zámečku je na střeše věžička s makovicí v místech bývalé kaple.

Teraźniejszość

Areál je v soukromých rukách. V současné době je celý areál v havarijním stavu.

Źródła

Tytuł / autor Datum citace Místo a rok vydání
Objevy a zajímavosti v okolí Mariánských Lázní část (Švandrlík Richard, Buchtele Zdeněk) Velká Hleďsebe / 2012
Zámek Hammerhof (s hospodářským dvorem) (Památkový katalog)

Mapa miejscowości i okolic Otworzyć na mapy.cz

GPS: 49.9546528N, 12.6877542E
Zámeček Hamrníky