Amberg - Poutní kostel Panny Marie Pomocnice

Kostel postavený podle plánů Wolfganga Dientzenhofera v letech 1697-1703 stavitelem Georgem Peimblem

V době morové epidemie v Ambergu v letech 1633-1634 byl na místě dnešního kostela Panny Marie Pomocnice nad Ambergem ve slavnostním procesí 3. září 1634 pověšen obraz milosti Mariahilf od Lucase Cranacha staršího darovaný rektorem jezuitské koleje v Ambergu. Načež epidemie moru ustoupila. V roce 1641 byla na tomto místě postavena samostatná votivní kaple.

Rostoucí počet poutníků si brzy vyžádal stavbu většího kostela. V roce 1697 získal zakázku na stavbu poutního kostela podle plánů Wolfganga Dientzenhofera amberský zednický mistr Georg Peimbl. Stavba lodě byla dokončena v roce 1703 a vysvěcena v roce 1711.

Detailní informace

Historie

Město Amberg bylo opakovaně sužováno morem. Zvláště silně řádil v letech 1633 a 1634 v době třicetileté války, kdy denně zahubil až čtyřicet obyvatel a vyhubil celé čtvrti.

Rektor jezuitské koleje v Ambergu, otec Caspar Hell, věnoval obraz milosti, kopii slavného obrazu milosti Mariahilf od Lucase Cranacha staršího, který se nachází v innsbruckém dómu.

Dne 3. září 1634 byl obraz ve slavnostním procesí vynesen na kopec (dnes Mariahilfberg), kde byl pověšen ve věži bývalého hradu Amberg. Načež mor ustoupil.

V roce 1641 byla na tomto místě postavena samostatná votivní kaple, která se však brzy ukázala jako příliš malá pro rozvíjející se poutě. Po požáru, při němž byl milostný obraz ušetřen, byla zahájena rekonstrukce, která byla dokončena v roce 1651 vysvěcením kaple.

Rostoucí počet poutníků si brzy vyžádal stavbu většího kostela, čímž byl položen základ jedné z nejvýznamnějších mariánských poutí v Bavorsku.

V roce 1697 získal zakázku na stavbu poutního kostela podle plánů Wolfganga Dientzenhofera amberský zednický mistr Georg Peimbl. Stavba lodě byla dokončena v roce 1703 a vysvěcena v roce 1711. Stavba věže a vybavení bylo dokončeno v roce 1722.

Péči o poutníky a správu kostela vykonával františkánský řád.

V letech 1696-98 byl spolu s dnešním poutním kostelem Maria Hilf postaven malý hospic jako filiální františkánský klášter, aby řeholníci mohli zůstat na hoře po celé léto.

Stejně jako klášter ve městě byl i tento klášter v roce 1802 sekularizován, ale v roce 1832 král Ludvík I. povolil obnovu kláštera na hoře, kde dodnes sídlí františkáni jako správci poutní cesty.

Poslední rozsáhlé opravy byly provedeny v letech 1934 a 1976-1981.

Od 1. září 2007 spravují františkánský klášter polští otcové františkáni z řeholní provincie Panny Marie Andělské (Krakov).

Architektura

Stavba kostela je zděná pilířová stavba z pískovcových kvádrů s chórovou věží s cibulovou bání a lucernou a průčelím s pilastrovým uspořádáním a figurálními nikami.

Fresky

V roce 1716 město Amberg navázalo kontakt s malířem Kosmou Damiánem Asamem, který v tomto roce působil v Ensdorfu a dalších místech Horní Falce. Město nemělo peníze, aby Asamovi zaplatilo obvyklou odměnu, ale protože projevoval "zvláštní zrak a dobrotivost" pro "chvályhodné kultovní místo" a byl ochoten se spokojit s menší náhradou, mohl Asam realizovat bohatou obrazovou výzdobu kostela. Odměnu město nakonec zaplatilo ve splátkách.

Vnitřní výzdoba

Autorem štukatur a hlavního oltáře byl Giovanni Battista Carlone. Obraz milosrdenství je ústředním prvkem hlavního oltáře z mramoru a štuku z roku 1703. Obrazy na bočních oltářích a v kapli zobrazují výjevy z Nové ho zákona a legendy o svatých.

Dojem z vnitřního prostoru určuje také řada monumentálních štukových figur biblických postav, které vytvořil Paul d'Aglio v roce 1717.

Současnost

Kostel od 1. září 2007 spravují polští otcové františkáni z řeholní provincie Panny Marie Andělské v Krakově.

Majitelé / uživatelé

Wallfahrtskirche Maria Hilf
Tel.: 09621 37606-0
E-mail: kloster[ZAVINÁČ]mariahilfberg-amberg[TEČKA]de
www.mariahilfberg-amberg.de
9. června 2023

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.4526828N, 11.8712497E
Panny Marie Pomocnice