Broumovsko - Kostel sv. Jakuba Většího Ruprechtice

Areál hodnotného vrcholně barokního kostela ze skupiny tzv. broumovských kostelů

Barokní kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v letech 1720 - 1723 na místě staršího dřevěného kostela podle plánu Kiliána Ignáce Dientzenhofera z iniciace opata Otmara Zinkeho. Areál hodnotného vrcholně barokního kostela ze skupiny tzv. broumovských kostelů. Součástí areálu je kromě kostela volně stojící zvonice, ohrazení hřbitova s márnicí a fara s kolnou.

Detailed information

Architecture

Dispozice kostela je centrální na půdorysu protáhlého osmiúhelníku, s mělkými kaplemi po vnitřním obvodu a s čtvercovou sakristií v ose. Průčelí je ploché, trojosé, s volutovým štítem. Nad vchodem je tabulka s monogramem O.A.B. s datem 1721. Okna jsou obdélníková s půlkruhovými záklenky, pod nimi jsou malá kruhová okénka.

Vnitřek je kryt zrcadlovým stropem, sakristie je sklenuta křížovou klenbou s výsečemi. V patře půlkruhově zakončených výklenků je ochoz s dřevěnou kuželkovou balustrádou. Stěny jsou členěny plochými pilastry, nesoucími obíhajícími podstropní římsu. V kaplových výklencích jsou mušlové niky. Rovně podstropená kruchta je otevřena třemi oblouky s vypnutým středem.

Jihovýchodně od kostela stojí zvonice.

Interior decoration

Hlavní a boční oltáře jsou novobarokní. Sochařský oltář Panny Marie je z 2. poloviny 18. století. Barokní kazatelna s figurálními reliéfy je datována okolo roku 1700, později byla upravena. Křtitelnice je z pískovce. V jednom z kaplových výklenků je socha Madony s dítětem z 2. poloviny 18. století. 

Owners / users

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Tel.: +420 491 521 678
E-mail: church[TEČKA]broumov[ZAVINÁČ]gmail[TEČKA]com
www.broumovfarnost.cz
7. November 2017

Sources

Title / author Date of citation Place and year of publication
Umělecké památky Čech 1-4 (KOLEKTIV AUTORŮ, Ústav teorie a dějin umění ČSAV) 20.12.2017 ACADEMIA Praha / 1977-1982
Broumovsko - Krajina architektury & architektura krajiny (ZÁLIŠ Jan) 2013

Map of the place and surroundings Open on mapy.cz

GPS: 50.6260658N, 16.2693703E