Waldsassen - poutní kostel Nejsvětější Trojice (Kappl)

Barokní centrální budova, postavená v letech 1685-1689 podle plánů Georga Dientzenhofera, znázorňuje jako architektonický symbol božskou Trojici. Číslo tři dominuje ve všech částech budovy. V exteriéru symbolizují myšlenku Trojice tři věže a tři hřebenové věžičky s cibulovitými kopulemi.
Ausführliche Informationen

Karte des Ortes und der Umgebung Öffnen am mapy.cz